O nás

TŠC – MŠK Martin vzniklo spojením dvoch šachových klubov  Turčianske šachové centrum Mestský šachový klub Martin a k nim sa automaticky priradilo aj rozvíjajúce sa tréningové centrum mládeže, ktoré nesie pomenovanie  Martinská šachová akadémia.

Prvé rozhovory o spojení klubov začali v  roku 2015  a už v jeseni v sezóne 2015/16 v družstve TŠC nastúpili dvaja najsilnejší hráči MŠK. Výrazný posun v spolupráci nastal v lete 2016, keď došlo k dohode o spojení členov obidvoch klubov do klubu s názvom TŠC – MŠK Martin a už  sezóna 2016/17  priniesla výrazne výsledkové zlepšenie všetkých 3 družstiev v ligových súťažiach. 6.6.2017 sa uskutočnilo valné zhromaždenie členov TŠC – MŠK Martin, ktoré oficiálne potvrdilo spojenie klubov a zvolilo si  Výkonný výbor TŠC – MŠK Martin a určilo si základné krátkodobé a dlhodobé ciele.

Členovia klubu TŠC – MŠK Martin.