MSR družstiev 27.-28.3

Majstrovstvá SR 4-členných zmiešaných družstiev ZŠ a SŠ v zrýchlenom šachu, ktoré z poverenia Výkonného výboru SŠZ usporiadajú v dňoch 27. – 28. 3. 2018 TŠC-MŠK Martin a mesto Martin.
Miesto konania: Martin, Penzión Čierna pani, Kuzmányho 24
Termín konania:
27. marca 2018 M SR družstiev stredných škôl – Informácie na chess-results.com
28. marca 2018 M SR družstiev základných škôl – Informácie na chess-results.com

Záštita turnaja:

Mgr. art. Andrej Hrnčiar- podpredseda NR SR, primátor mesta Martin

Pozvaní hostia:

Ing. Oľga Nachtmannová, PhD. – štátna tajomníčka MŠVVaŠ SR

Ing. Erika Jurinová – predsedníčka VÚC Žilina,

JUDr. Marián Gešper – predseda Matice Slovenskej

Riaditeľ turnaja: Ing. Jozef Hlaváčik, tel.: 0910 125 621, e-mail: fezojek@gmail.com
Hlavný rozhodca: Peter Paleček – M SR SŠ, Mgr. Karol Pekár – M SR ZŠ

Propozície