Rôzne

Valné zhromaždenie členov TŠC – MŠK Martin

Vážení šachoví priatelia, sezóna 2016/17 sa pre náš klub skončila a pred nami je nová sezóna, sezóna 2017/18. Bolo by rozumné sadnúť a spoločne krátko zhodnotiť uplynulú sezónu a povedať si ako ďalej v sezóne 2017/18, čo je momentálne oveľa dôležitejšie.   Preto si dovoľujeme  všetkých členov TŠC-MŠK Martin pozvať na                       v a l n é   z h r o m a ž […]