Nezaradené

Školenie rozhodcov – 25.-26.8.2018 zasadačka MÚ Martin

Šachový klub TŠC MŠK Martin v spolupráci s Karolom Pekárom, organizuje školenie rozhodcov v termíne 25.-26.8 (sobota, nedeľa) vo veľkej zasadačke mestského úradu Martin. Školenie bude zamerané na zmeny v „Pravidlách šachu FIDE“ a „Súťažnom poriadku družstiev SŠZ“, ovládanie elektronických šachových hodín a softwaru pre riadenie turnajov a súťaží. Školenia sa môžu zúčastniť, buď osoby, ktoré zatiaľ nemajú rozhodcovskú kvalifikáciu, alebo […]